Shimanchu nu takara lyrics download

KikinosSports

Shimanchu nu takara lyrics

Accurate Allister "Shimanchu Nu Takara" Lyrics: Boku ga umareta kono shima no sora o Boku wa dore kurai shite iru n darou Kagayaku hoshi mo nagarer. Shimanchu Nu Takara Lyrics: (Originally by Begin) / Boku ga umareta kono shima no sora o / Boku wa dore kurai shite iru n darou / Kagayaku hoshi mo. BEGIN – Shimanchu nu takara [Japanese lyrics with English translation]. artist: BEGIN title: Shimanchu nu takara | The Treasure of the Islanders.

Sore ga shimanchu nu takara. Boku ga umareta kono shima no umi o. Boku wa dore kurai shitte iru n darou. Yogereteku sango mo hette yuku sakana mo. Shimanchu Nu Takara official lyrics by Allister:: Boku ga umareta kono shima no sora o Boku wa dore kurai shite iru n darou. Shimanchu Nu Takara [Originally by Begin] Boku ga umareta kono shima no sora o Boku wa dore kurai shite iru n darou Kagayaku hoshi mo nagareru kumo mo.

The title of this song, “Shimanchu nu Takara”, in the dialect of the The lyrics to the song are followed, line by line, with a brief translation. Shimanchu Nu Takara This song is by Allister and appears on the album Guilty Pleasures (). (Originally by Begin) Boku ga umareta kono shima no sora o.